Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Publicatie nieuwe BRL-Keurcompost

Geplaatst op 8 april 2021

Met ingang van 1 april jl. is versie 7.1 van de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost van kracht. Hierin zijn de normen voor verontreinigingen in lijn gebracht met de eisen zoals voorgeschreven in de VVAK Telerhandleidingen voor de teeltseizoenen 2020-2021 en 2021-2022. Door deze wijziging mag Keurcompost Klasse A gebruikt blijven worden door telers die werken onder VVAK certificaat. Versie 7.1 van de BRL Keurcompost vindt u op op de volgende pagina van Keurcompost bij de downloads >

banners