Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Roep om compost in plaats van kunstmest

Geplaatst op 4 februari 2021

De ENVI Committee (Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) van het Europese Parlement roept de Europese Commissie op om boeren te steunen in het vervangen van kunstmest door compost en digestaat. De European Compost Network (ECN), waar de BVOR bij is aangesloten, heeft zich hiervoor ingespannen. Het gebruik van compost en digestaat zorgt voor het behoud van organische stof in de bodem.

De ENVI commissie nam zelf het initiatief tot dit voorstel (own-initiative report) naar aanleiding van de ‘New Circular Economy Action Plan’.

Een ‘own-initiative report’ van het Europese Parlement is niet juridisch bindend, maar geeft goed aan waar de prioriteiten en zorgen van het parlement liggen. Daarnaast doet het een officieel beroep op de Europese Commissie om actie te ondernemen.

Bron: Press Release ECN: Circular Economy should help to save organics in soil – says the European Parliament> 

banners