Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Succesvol BVOR-seminar voor adviesbureaus

Geplaatst op 16 maart 2023

Op 14 maart jl. organiseerde de BVOR het online seminar ‘Organische reststromen hoogwaardig benutten – actuele ontwikkelingen’ speciaal voor adviesbureaus die adviseren in de sector van organische restromen.

Aan het seminar deden zo’n 15 adviesbureaus mee die in verschillende rollen zijn betrokken bij de sector: als beleidsadviseur, als adviseur voor aanbestedingen en als adviseur vergunningen voor bedrijven.

Tijdens het seminar heeft de BVOR de bureaus bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de toepassing van hernieuwbare grondstoffen uit organische reststromen. Hierbij is onder meer stilgestaan bij de ambities zoals vastgelegd in het convenant ‘milieu impact potgrond en substraten’, namelijk om in plaats van turf meer circulaire grondstoffen toe te passen in teeltsubstraten. Ook is ingegaan op de noodzaak om organische reststromen te sturen naar hoogwaardige toepassingen, en de rol die aanbestedingen en vergunde inrichtingen daarbij kunnen spelen.

Het seminar werd door de deelnemers enthousiast ontvangen. Om deze reden en omdat verschillende bureaus hadden aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn, wordt het seminar herhaald op 18 april 2023.

banners