Symposium ‘Compost, meer dan alleen organische stof?’

Op 9 februari a.s. organiseren de afdeling Bioconversie van de VA en de BVOR het symposium ‘Compost, meer dan alleen organische stof?’ in Renswoude. Dit symposium is alleen toegankelijk voor leden van beide brancheorganisaties.

Onderzoek in relatie tot (effectieve) organische stof domineerde voorheen de wetenschapsagenda. De laatste jaren is een verschuiving zichtbaar in wetenschappelijk onderzoek die weer veel nieuwe interessante resultaten oplevert. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld fosfaatbinding in compost, stikstofbinding in de bodem, kleihumuscomplex vorming, beschikbaarheid van (micro)nutriënten en de mineraliseerbaarheid van organische stof. De afdeling Bioconversie van de VA en de BVOR leveren al jaren een actieve bijdrage aan diverse onderzoeken vanuit hun eigen ‘onderzoeksprogramma compost’. Met de organisatie van het symposium ‘Compost, meer dan alleen organische stof’ willen beide verenigingen een aantal van deze onderzoeksresultaten delen en de nieuwste ontwikkelingen toelichten.

Programma

13.30 Inloop
14.00 Welkom door BVOR en VA
14.10 Inleiding door Adinda Lodders (BO Akkerbouw coördinator Klimaat & Bodem)

14.40 Marjoleine Hanegraaf (Wageningen Plant Research)
‘Resultaten van acht jaar innovatief onderzoek op zand- en dalgrond’
Wat voor invloed heeft compost op de balans van organische stof, stikstof en fosfaat en wat is het gevolg van stijgende OS-gehalten in de bodem? Een van de onderzochte maatregelen in de akkerbouw is de aanvoer van compost.
De laatste jaren zijn steeds meer inzichten gekomen in de betekenis van labiele en stabiele organische stof en steeds vaker komt naar voren dat jong organisch leidt tot meer microbiële activiteit en een stabielere bodem. Hoe zit dat?

15.15 Pauze

15.35 Paul Bodelier (NIOO-KNAW)
‘De toevoegde waarde van ‘onbekende’ micro-organismen in compost’
Compost is meer dan organische stof alleen! Ook de micro-organismen zijn van grote waarde. Zo bezit met name groencompost bacteriën die het broeikasgas methaan kunnen afbreken, niet alleen in composthopen maar ook nadat de compost op de bodem is gebracht. Deze presentatie geeft inzicht in het mechanisme hoe en door welke organismen methaan wordt afgebroken, maar laat ook zien welke andere nuttige micro-organismen compost aan de bodem toevoegt en hoe compost op deze manier een nieuwe, tot nog toe onbekende, bijdrage levert aan het klimaat.

16.15 Karst Brolsma (Eurofins Agro)
‘Met nieuwe analyses van bemestingswijzer naar compost-wijzer!’
In de meetmethoden en analysemogelijkheden voor bodem en meststoffen vinden grote vernieuwingen plaats. Om compost beter en anders te karakteriseren zijn recentelijk door Eurofins Agro een aantal verkennende metingen uitgevoerd. Eurofins presenteert de eerste resultaten en laat zien wat hiervan het belang is en hoe deze binnen de huidige bemestingsadviezen passen.

16.50 Afsluiting met aansluitend een borrel

Datum: donderdag 9 februari 2023
Locatie: Restaurant ’t Hof, Arnhemseweg 3, 3927 EE Renswoude

Aanmelden kan met een mailtje aan info@bvor.nl   Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.