Van Dorresteijn nieuw BVOR-lid

Het nieuwste lid van de BVOR is Cultuurtechniek H.G. Van Dorresteijn BV uit Soest. Eigenaren Wilko en Raymond van Dorresteijn hebben vanaf 2013 het inmiddels 85-jarige bedrijf overgenomen van hun vader. De vierde generatie aan het roer.

Van Dorresteijn is een biomassawerf waar organische reststromen worden opgewerkt worden tot compost, biomassa en samengestelde grondproducten. Het bedrijf levert onder meer teelaarde, bomengrond, bomenzand,  dressgrond, dresszand en overige (grond)producten. In de regio van Soest opereert Van Dorresteijn als aannemer van diverse werken in groen, grond en infra. In de wintermaanden voert het bedrijf ook gladheidbestrijding uit. Van Dorresteijn heeft certificeringen als ISO 9001, ISO14001, VCA** en BRL9335 (protocol 1 en 4). In februari 2015 behaalde het bedrijf eveneens het certificaat Keurcompost.

Wilko van Dorresteijn is positief over het nieuwe lidmaatschap van de BVOR: “Als nieuwe generatie aan het roer zijn we er ons bewust van dat het belangrijk is om als regionale biomassawerf voor de toekomst een sterke organisatie achter ons te hebben die onze belangen kan behartigen.”

De contactgegevens zijn terug te vinden in de ledenlijst.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.