Vernieuwde wel/niet-lijst gft-afval

Vandaag is de nieuwe wel/niet-lijst voor gft-afval gepubliceerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze met alle partijen uit de keten ontwikkeld. Bij het opstellen van deze nieuwe lijst is gekeken naar de inhoudelijke juistheid, de uniformiteit en begrijpelijkheid voor het grote publiek. Uiteindelijk doel is om nog beter te scheiden waardoor minder gft-afval verdwijnt bij het restafval (nu nog 30 procent) en daarnaast de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

De nieuwe lijst is terug te vinden op www.vang-hha.nl/gftlijst. Er is een beknopte lijst voor directe communicatie en een wat langere, meer gedetailleerde lijst als naslagwerk. Eveneens zijn daar communicatiematerialen en andere hulpmiddelen te downloaden.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.