Verplichte scheiding van bio-afval nodig in Europese Unie

De Europese Unie loopt jaarlijks miljoenen tonnen aan waardevolle groene grondstoffen uit bio-afval mis als het voorstel voor de ‘Waste Framework Directive’ niet wordt aangepast. Groene grondstoffen zouden een centrale rol moeten spelen in de circulaire economie van Europa. Verplichte scheiding van bio-afval in alle lidstaten van de Europese Unie is daarbij nodig.

Op 6 september 2017 organiseerde ECN in Brussel een workshop rond dit thema. ECN (European Compost Network) is de Europese koepelorganisatie van bio-afval brancheorganisaties, waarvan ook de BVOR lid is. Bij deze workshop, voorgezeten door Arjen Brinkmann (directeur BVOR) spraken onder meer vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement over de plannen. Een van de centrale onderwerpen was artikel 22 in het voorstel voor een nieuwe Waste Framework Directive waar de toevoeging ‘separate collection of biowaste only where it is technically, environmentally and economically practicable’ allerlei uitzonderingen mogelijk maakt om als overheid onder de gescheiden inzameling van afval uit te komen.

Voorzitter Henrik Lystad van ECN gaf aan dat het voorstel tot onzekerheid leidt onder lokale overheden en de verwerkers van bio-afval. “ECN zou liever een duidelijk gedefinieerde afbakening zien voor dun-bevolkte gebieden met meldingsprocedures, zoals voorgesteld door het Europees Parlement.” Tijdens de workshop kregen de delegaties innovatieve voorbeelden van bio-afval management uit verschillende lidstaten. Daarmee demonstreert ECN dat er geen standaardmethode is, maar dat verschillende scheiding- en behandelingssystemen van bio-afval het mogelijk maken om in te spelen op lokale situaties en tegelijkertijd te voldoen aan de doelen van de Europese Unie op het vlak van gescheiden inzameling en hergebruik.

In de komende weken wordt verder gedebatteerd over de revisie van de Waste Framework Directive.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.