VS erkennen ook langzame beschikbaarheid fosfaat in compost

De State Plant Food Control Officials in Amerika erkennen de claims dat fosfaat in compost en sommige andere meststoffen langzaam beschikbaar komt. Nederland heeft om die redenen fosfaat al jaren voor 50 procent vrijgesteld in het kader van de fosfaatgebruiksnormen. In samenwerking met de laboratoria van de Pennsylvania State en Colorado State Universities heeft de US Composting Council een testmethode en een definitie voor Wateroplosbaar fosfaat (WEP) voorgesteld.

In Amerika worden gebruiksnormen voor fosfaat veelal gebaseerd op totaalgehalten aan fosfaat zonder dat hierbij gekeken wordt naar de bindingsvormen en beschikbaarheid van fosfaat. Een goede balans is nodig tussen plantbehoefte enerzijds en mogelijke fosfaatuitspoeling naar grondwater en oppervlaktewater anderzijds. Het hanteren van totaal gehalten zegt echter weinig over de plantbeschikbaarheid en uitspoelingsgevoeligheid.
De beschikbaarheid van fosfaat in compost en sommige andere organische meststoffen is laag maar deze producten worden in Amerika nog steeds gereguleerd als anorganische P-bronnen. Het met water extraheerbare fosfaat varieert van ongeveer 2% tot 22% van de totale P in compost.

Fosfaat onderscheiden in compost

Om deze reden heeft de compostindustrie de US Composting Council (USCC) in samenwerking met de Pennsylvania State en Colorado State Universities een methode onderzocht om het verschil tussen fosfaat in compost (en andere koolstofrijke meststoffen) en andere (anorganische) meststoffen aan te tonen. Deze inspanningen hebben geleid tot een erkende meetmethode en een heldere definitie. Het belang van deze meetmethode heeft niet alleen betrekking op de mogelijke negatieve milieueffecten van zeer oplosbare fosfaatbronnen, maar helpt gebruikers van koolstofrijke meststoffen zoals compost ook om de aangevoerde voedingsstoffen beter te beheren en te benutten.

Fosfaatvrijstelling in Nederland

Later dit jaar zal de meetmethode officieel worden goedgekeurd en kunnen (organische) meststoffen beter gekarakteriseerd worden. Ook zal er aandacht zijn voor etikettering en claims omdat fosfaat wat niet direct beschikbaar is voor de plant niet als verlies mag worden beschouwd. In Nederland is om vergelijkbare redenen fosfaat in compost al jaren voor 50 % vrijgesteld. Wageningen Universiteit heeft begin dit jaar een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd waarbij dieper is ingegaan op meetmethoden om fosfaatbinding en beschikbaarheid in meststoffen te karakteriseren >

Bron:

Recycled Organics Products And Phosphorus Claims | BioCycle

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.