Nieuwsoverzicht

Ons nieuws in je inbox? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

De website van de BVOR heeft een complete make-over heeft gekregen. Met een eigentijdse vormgeving en gebruiksvriendelijke functies, is de website gemoderniseerd om de gebruiker nog beter van dienst te …

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organischestofgehalte van de bodem is daarbij een vaak …

BVOR-leden hebben tot nu toe aan 92 klanten – vooral (semi-) overheden – een CO2-certificaat verstrekt voor de recycling van groene reststromen over het voorafgaande jaar. Dit zijn er al …

Groene reststromen als compost, houtvezel en schors komen meer en meer in beeld als bruikbare hernieuwbare grondstof in teeltsubstraten. De belangrijkste grondstof voor organische teeltsubstraten is nog altijd hoogveen. Door …

De BVOR adviseert agrariërs om geen gemeentelijk groenafval te accepteren wanneer zij daarvoor geen vergunning hebben. Verschillende gemeenten in Friesland bieden agrariërs gemeentelijk groenafval aan zoals berm- en slootmaaisel. Daarbij …

In deze ‘Week van de invasieve exoten’ is er extra aandacht om het publiek bewust te maken en te informeren over de risico’s en gevolgen van invasieve exoten. Een belangrijk …

Onderzoekers brachten op 26 mei jl. een bezoek aan Attero in Wilp in het kader van het zesjarig onderzoek naar klimaatbestendige bodems door het toevoegen van verrijkte compost in combinatie …

Veilig en gezond werken is in ieders belang, heeft altijd prioriteit en continu aandacht nodig. Daar spant de afvalbranche zich iedere dag opnieuw voor in. De branche neemt haar verantwoordelijkheid …

Tijdens twee zonnige BVOR-Demodagen op 24 en 25 mei jl. bij Combinatie Afvalzorg & Den Ouden in Brunssum zagen vele geïnteresseerde bezoekers hoe vijftig machines op efficiënte wijze groene reststromen …

Dit zijn alle berichten