Video Van groene reststromen tot compost en andere kwaliteitsproducten

Over heel Nederland verspreid is een netwerk van zo’n honderd locaties om groene reststromen op te werken tot compost en andere innovatieve producten. Deze professionele inrichtingen voldoen aan hoge eisen, onder andere op het gebied van milieu, procescontrole en productveiligheid. In een filmpje laat de BVOR zien hoe zij uit groene reststromen – snoeihout, blad, […]

Het verwerken van gemeentelijk groenafval door agrariërs zonder vergunning is illegaal

De BVOR adviseert agrariërs om geen gemeentelijk groenafval te accepteren wanneer zij daarvoor geen vergunning hebben. Verschillende gemeenten in Friesland bieden agrariërs gemeentelijk groenafval aan zoals berm- en slootmaaisel. Daarbij beweren deze gemeenten dat geen sprake is van afvalstoffen, maar van ‘voortgezet gebruik’. Deze aanname is echter onjuist. Het op deze wijze verwerken van afvalstoffen […]

Gecertificeerde verwerking plantenresten invasieve exoten

In deze ‘Week van de invasieve exoten’ is er extra aandacht om het publiek bewust te maken en te informeren over de risico’s en gevolgen van invasieve exoten. Een belangrijk aspect is het veilig verwerken van plantenresten van deze soorten. Dit kan bij ‘Erkende Verwerkers van Invasieve Exoten’ die met gecontroleerde compostering zorgen voor het […]