Afdoding van pathogenen en onkruiden tijdens compostering, notitie

In organische reststromen kunnen pathogenen en onkruiden aanwezig zijn. Een effectieve manier om pathogenen en onkruiden onschadelijk te maken is door middel van compostering. Door de temperatuursverhoging die tijdens het composteerproces optreedt vindt hygiënisatie plaats van het organisch materiaal.
Aad Termorshuizen Consultancy heeft in opdracht van de BVOR uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de procescondities (tijd-temperatuur) die nodig zijn om bepaalde plant- en humaanpathogenen en onkruiden af te doden. De resultaten zijn in een factsheet weergegeven. Download: [__wpdm_package id=2907 template="546f02236a4a1"]
Hieronder vindt u de download naar de achterliggende notitie van Aad Termorshuizen Consultancy, namelijk: 'Dodingscondities van een aantal plantenpathogenen, humaanpathogenen en onkruiden gedurende compostering uitgedrukt in blootstellingsduur - temperatuurcombinaties'.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.