Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Aan de slag met compost – gids voor de land- en tuinbouw

Geplaatst op 18 maart 2019

Onze bodem ligt aan de basis van ons voedsel, maar onze bodem verdient het ook zelf op een goede manier ‘gevoed’ te worden. Naast een goede teeltrotatie en inzet van groenbemesters is het toedienen van compost een uitstekende maatregel ten voordele van de bodemvruchtbaarheid, aldus deze gids voor de land- en tuinbouw door de Provincie Vlaams Brabant.

Via compost wordt organische koolstof aan de bodem toegediend. Het gebruik van compost is ook een voorbeeld bij uitstek van het sluiten
van kringlopen, één van de sleutels om met een toenemende wereldbevolking de draagkracht van de aarde te respecteren. De gunstige invloed van compost op de bodem kan maar op langere termijn worden vastgesteld. Proeven op een termijn van 10 jaar en langer zijn hierbij van onschatbare waarde. Dankzij de compostproef die sinds 1997 in Boutersem aanligt, kunnen in deze brochure de positieve eigenschappen van compost uit eerste hand weergeven worden.


Pictogram  Download Aan de slag met compost - gids voor de land- en tuinbouw

banners