Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020

Geplaatst op 3 maart 2022

Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2020 in Nederland zijn gestort en verbrand, de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn verwerkt. De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer gft-afval is vergist en gecomposteerd. De gegevens over hoeveelheden verwerkt afval en de capaciteiten van de verwerkingsinstallaties worden beschreven en geanalyseerd. Bij de analyses zijn de resultaten meegenomen van voorgaande jaren. Een uitgebreide set gegevens is in de bijlagen in tabelvorm gepresenteerd.

Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2020 / Werkgroep Afvalregistratie. - Utrecht : Rijkswaterstaat, 2022.


Icon  Download Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020

banners