Bermgras en slootmaaisel – afvalstof, meststof of grondstof? – BVOR-Factsheet

Sinds enkele jaren zijn bermgras en slootmaaisel onder voorwaarden vrijgesteld van een deel van de afvalstoffenregelgeving. Het idee hierachter is dat dit de nuttige toepassingsmogelijkheden voor deze materialen stimuleert.
In de praktijk blijkt deze wetswijziging regelmatig verkeerd te worden uitgelegd. Zo gaan partijen er ten onrechte vanuit dat het materiaal geen afvalstof meer is of dat het zonder meer op landbouwgrond kan worden toegepast.

Deze factsheet zet de feiten op een rij aan de hand van een aantal vragen.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.