Compost, bokashi en kleine kringloop vergeleken – samenvatting van studie van NMI en AT-Consultancy

In de deskstudie ‘Effecten van toevoer van organische stof op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid’ zijn 15 organische bodemverbeteraars en meststoffen voor gebruik in de akkerbouw beoordeeld. Deze producten zijn beoordeeld op hun bijdrage aan het effectief organische-stofgehalte (EOS), bodemvruchtbaarheid, bodemleven en ziektewering. Tevens zijn de risico’s op nitraatuitspoeling en verontreinigingen (plantpathogenen, humaanpathogenen en fysieke verontreinigingen) ingeschat. De studie is uitgevoerd door Aad Termorshuizen Consultancy en het Nutriënten Management Instituut (NMI), en gefinancierd door BO-Akkerbouw in het kader van het project Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen van Topsector Agri & Food. Publicatie vond plaats in februari 2021.

De BVOR heeft in het hieronder te downloaden document de resultaten voor compost, bokashi en de kleine kringloop samengevat. Compost is een goed gedefinieerd product met veel bekende en bewezen positieve eigenschappen. Daarentegen zijn bij bokashi en de kleine kringloop nog veel risico's en onzekerheden.

Download complete deskstudie:

[__wpdm_package id=4305 template="546f02236a4a1"]

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.