Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Compost rendabel in akkerbouw – onderzoeksrapport Louis Bolk Instituut – 2013

Geplaatst op 18 maart 2019

Het Louis Bolk Instituut heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de bedrijfseconomische consequenties van het gebruik van compost op de bodem. Naast de korte- zijn ook de langetermijneffecten in beeld gebracht in het rapport 'Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte: compostgebruik in de akkerbouw'.


Icon  Download Compost rendabel in akkerbouw - onderzoeksrapport Louis Bolk Instituut - 2013

banners