Compost rendabel in akkerbouw – onderzoeksrapport Louis Bolk Instituut – 2013

Het Louis Bolk Instituut heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de bedrijfseconomische consequenties van het gebruik van compost op de bodem. Naast de korte- zijn ook de langetermijneffecten in beeld gebracht in het rapport 'Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte: compostgebruik in de akkerbouw'.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.