Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Effecten van toevoer van organische stof op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid – rapport NMI en AT-Consultancy

Geplaatst op 25 maart 2021

In de deskstudie ‘Effecten van toevoer van organische stof op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid’ zijn 15 organische bodemverbeteraars en meststoffen voor gebruik in de akkerbouw beoordeeld. Deze producten zijn beoordeeld op hun bijdrage aan het effectief organische-stofgehalte (EOS), bodemvruchtbaarheid, bodemleven en ziektewering. Tevens zijn de risico’s op nitraatuitspoeling en verontreinigingen (plantpathogenen, humaanpathogenen en fysieke verontreinigingen) ingeschat. De studie is uitgevoerd door Aad Termorshuizen Consultancy en het Nutriënten Management Instituut (NMI), en gefinancierd door BO-Akkerbouw in het kader van het project Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen van Topsector Agri & Food. Publicatie vond plaats in februari 2021.

De BVOR heeft de resultaten voor compost, bokashi en de kleine kringloop samengevat. Compost is een goed gedefinieerd product met veel bekende en bewezen positieve eigenschappen. Daarentegen zijn bij bokashi en de kleine kringloop nog veel risico's en onzekerheden.

Download: [__wpdm_package id=4329 template="546f02236a4a1"]


Icon  Download Effecten van toevoer van organische stof op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid - rapport NMI en AT-Consultancy

banners