Factsheet bokashi – uitgave RWS-WVL i.s.m. I&W, DLCE

Deze factsheet over bokashi is opgesteld door RWS-WVL (afdeling afval en circulair) i.s.m. I & W (Directie duurzame leefomgeving en circulaire economie).

Tijdens de voorbereiding op de tweede wijziging van LAP 3 bleek dat er nogal wat vragen leven bij meerdere omgevingsdiensten over bokashi en de inhoud van de sectorplannen zeven en acht van het LAP. Bij inventarisatie van de vragen stelden de makers vast dat veel vragen elkaar overlapten of nagenoeg overeen stemden. Dit is dan ook de reden om de gestelde vragen door middel van deze factsheet achtereenvolgens te behandelen.

De inhoud van deze factsheet is opgesteld met de kennis die beschikbaar is in mei 2021. Gerefereerd wordt aan de huidige regelgeving. De teksten worden aangepast bij oplevering van nieuwe relevante kennis.

Het document heeft niet de status van beleidsregel maar is een toelichting aan bevoegde gezagen op hun verzoek tijdens de zienswijzenprocedure van LAP3. Bijgaande factsheet komt niet als opgemaakte versie beschikbaar.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.