Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Geuremissies groencomposteringen – BVOR-Factsheet

Geplaatst op 17 december 2018

Vanwege de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit in 2013 is de ‘Bijzondere regeling G2 – Compostering van groenafval’ uit de NeR (Nederlandse Emissierichtlijn) komen te vervallen. Deze Bijzondere regeling bevatte voorschriften rond geuremissies van groencomposteerbedrijven en heeft jarenlang succesvol gewerkt. Het was een praktisch bruikbaar instrument voor bedrijven en toezichthouders.
Door het vervallen van de Bijzondere regeling ontbreekt nu een eenduidig kader voor geuremissies bij groencomposteringen. Signalen uit de markt geven aan dat men in de praktijk een handvat mist om met dit vraagstuk om te gaan. Inmiddels ontstaan allerlei nieuwe – en onderling verschillende – eisen in vergunningen. Dit is onwenselijk.

De BVOR heeft om die reden een factsheet  gepubliceerd die aangeeft hoe bevoegde gezagen kunnen blijven werken volgens de benadering van de Bijzondere regeling G2 uit de NeR. De regeling is in deze factsheet bijgevoegd.


Icon  Download Geuremissies groencomposteringen - BVOR-Factsheet

banners