Factsheet Veilig verwerken van Jacobskruid uit weilanden

Uit onderzoek is gebleken dat via een professioneel composteringsproces de giftige bestanddelen van Jacobskruiskruid afbreken en kiemkracht geheel verdwijnt. In dit proces worden de restanten van de plant onder gecontroleerde procesomstandigheden minimaal 4 dagen op 60 graden verhit.

Jacobskruiskruid is een plantensoort met gele bloemen die van nature voorkomt in Nederland. De natuurlijke populaties zijn in Nederland vooral te vinden in de duinen, maar de plant heeft zich inmiddels over heel Nederland verspreid. In weilanden waar vee graast neemt de hoeveelheid Jacobskruiskruid toe sinds de jaren ’70. Dit brengt zorgen met zich mee. De plant produceert namelijk giftige stoffen, zogenaamde alkaloïden. Deze stoffen zijn giftig voor grote grazers, zoals paarden en koeien. Het is dus heel belangrijk dat de restanten van de plant niet in hooi of persvoer terecht komt. Daarom is het van groot belang dat de plant zorgvuldig wordt afgevoerd.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.