Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Stabiliteit organische stof in compost – flyer samenvatting onderzoek

Geplaatst op 23 januari 2017

Het NMI heeft in opdracht van de BVOR en Vereniging Afvalbedrijven onderzoek gedaan naar de stabiliteit van compost. Hieruit komt naar voren dat het aandeel stabiele organische stof in compost hoger is dan de waarden waar in landbouwkundige tabellen/grafieken wordt uitgegaan.

Stabiele organische stof wordt ook wel aangeduid als Effectieve Organische Stof (EOS), de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog resteert in de bodem. Een andere veel gebruikte parameter is de Humificatiecoëfficient (HC), het aandeel organische stof dat na één jaar nog over is. Het NMI onderzoek heeft aangetoond dat de HC voor compost 0,9 is, substantieel hoger dan de waarde die (foutief) in veel tabellen wordt gehanteerd. In bijgaande flyer zijn de resultaten van het NMI onderzoek samengevat.


Icon  Download Stabiliteit organische stof in compost - flyer samenvatting onderzoek

banners