Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Gecontroleerde verwerking verzekert hoge productkwaliteit – BVOR-artikel

Geplaatst op 14 juni 2021

Erkende verwerkers van groenafval realiseren een hoge kwaliteit compost. Het hoogwaardige product is een rijke voedselbron voor het bodemleven en een belangrijke grondstof voor potgrond. Ook maakt het composteerproces korte metten met ziektekiemen. Tal van innovaties liggen in het verschiet. De blijvende aanvoer van groenafval, stelt de sector, is voor dit alles cruciaal. In dit artikel komen ondernemers en managers aan het woord om het verhaal achter de schermen te vertellen. In het afsluitend kader een interview met wetenschapper Romke Postma van het Wageningse Nutriënten Management Instituut (NMI)  over het onderzoek waarin onder meer de effecten van compost, bokashi en 'kleine kringloop' zijn vergeleken.

 


Pictogram  Download Gecontroleerde verwerking verzekert hoge productkwaliteit - BVOR-artikel

banners