Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Groen in de stad – een circulair systeem van hernieuwbare biogrondstoffen – BVOR-artikel

Geplaatst op 8 november 2022

De afgelopen jaren is het belang van voldoende groen in de gebouwde omgeving duidelijker dan ooit geworden. Een aantrekkelijke bijkomstigheid van meer groen in de openbare ruimte en in de gemeentelijke groenvoorzieningen is het vrijkomen van organische reststromen bij de aanleg en het onderhoud hiervan. DezeĀ  reststromen ontpoppen zich als nieuwe grondstof voor de productie van compost en hernieuwbare teeltsubstraten, die vervolgens weer kunnen
worden toegepast in dezelfde groenvoorzieningen. Op die manier ontstaat een lokaal circulair systeem, waarin reststromen uit een gemeente binnen diezelfde gemeente weer als hernieuwbaar product zijn in te zetten.


Icon  Download Groen in de stad - een circulair systeem van hernieuwbare biogrondstoffen - BVOR-artikel

banners