Groen in de stad – een circulair systeem van hernieuwbare biogrondstoffen – BVOR-artikel

De afgelopen jaren is het belang van voldoende groen in de gebouwde omgeving duidelijker dan ooit geworden. Een aantrekkelijke bijkomstigheid van meer groen in de openbare ruimte en in de gemeentelijke groenvoorzieningen is het vrijkomen van organische reststromen bij de aanleg en het onderhoud hiervan. Deze  reststromen ontpoppen zich als nieuwe grondstof voor de productie van compost en hernieuwbare teeltsubstraten, die vervolgens weer kunnen
worden toegepast in dezelfde groenvoorzieningen. Op die manier ontstaat een lokaal circulair systeem, waarin reststromen uit een gemeente binnen diezelfde gemeente weer als hernieuwbaar product zijn in te zetten.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.