Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Handleiding goed koolstofbeheer – Louis Bolk Instituut

Geplaatst op 20 maart 2019

De meeste Nederlandse landbouwbodems bevatten tussen de 2 en 5% organische stof. Organische stof is een verzamelnaam voor allerlei verbindingen waarin koolstof de basis vormt, van kleine en oplosbare moleculen tot (houtige) plantendelen. Grofweg 58% van de organische stof in Nederlandse bodems bestaat uit koolstof (C). Goed beheer van organische stof is belangrijk voor zowel de agrariƫr als voor het klimaatvraagstuk. In deze handleiding staat beschreven wat goed koolstofbeheer is en waarom het belangrijk is. Daarnaast worden concrete maatregelen beschreven die op bedrijfsniveau kunnen worden toegepast. Ook het gebruik van compost komt aan de orde.
Deze handleiding is geschreven in het kader van het project Credits for Carbon Care. Het CLM, het Louis Bolk Instituut en Alterra voerden dit project uit in opdracht van SKB en van de provincies Friesland, Drenthe, Utrecht en Gelderland. Het project liep van 2011 tot 2013.


Pictogram  Download Handleiding goed koolstofbeheer - Louis Bolk Instituut

banners