Handleiding goed koolstofbeheer – Louis Bolk Instituut

De meeste Nederlandse landbouwbodems bevatten tussen de 2 en 5% organische stof. Organische stof is een verzamelnaam voor allerlei verbindingen waarin koolstof de basis vormt, van kleine en oplosbare moleculen tot (houtige) plantendelen. Grofweg 58% van de organische stof in Nederlandse bodems bestaat uit koolstof (C). Goed beheer van organische stof is belangrijk voor zowel de agrariër als voor het klimaatvraagstuk. In deze handleiding staat beschreven wat goed koolstofbeheer is en waarom het belangrijk is. Daarnaast worden concrete maatregelen beschreven die op bedrijfsniveau kunnen worden toegepast. Ook het gebruik van compost komt aan de orde.
Deze handleiding is geschreven in het kader van het project Credits for Carbon Care. Het CLM, het Louis Bolk Instituut en Alterra voerden dit project uit in opdracht van SKB en van de provincies Friesland, Drenthe, Utrecht en Gelderland. Het project liep van 2011 tot 2013.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.