Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Handreiking aanpak vervuiling gft-afval

Geplaatst op 28 mei 2020

De ‘Handreiking aanpak vervuiling gft-afval’ is opgesteld vanuit het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval (Vang-HHA). Deel 1 is van inleidende aard. Hierin wordt de aanleiding besproken, de totstandkoming van de handreiking ofwel methode, een introductie van de cases en de genomen acties per maatwerktraject/gemeente. Doel van de maat-werktrajecten is het beter benutten van informatie en data uit de keten om vervuiling aan te pakken. Verschillende verwerkers en inzamelaars constateren een achteruitgang in de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft-afval. Hierdoor kan er minder kwalitatief hoogstaande compost worden gemaakt, zijn de uitdagingen voor de afzet van compost vergroot, wordt meer residu verbrand of gestort en minder CO2 bespaard. Deel 2 gaat verder in op hoe men een maatwerktraject kan uitvoeren. Wat zijn de te nemen stappen, mogelijke interventies en strategieën met bijpassende voorbeelden. Deze handreiking richt zich op gft, maar de informatie kan ook gebruikt worden om een maatwerktraject voor een andere grondstoffenstroom uit te voeren.


Pictogram  Download Handreiking aanpak vervuiling gft-afval

banners