Handreiking innovatief aanbesteden van groenafval en gras – module 100 Achtergrond en leeswijzer

Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras).

De Handreiking heeft een modulaire structuur. Iedere module heeft een nummer en een titel, en representeert als het ware een ‘hoofdstuk’ in de handreiking. Onderstaande download is de eerste module van de handreiking.

Naar de overige informatie en modules >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.