Handreiking innovatief aanbesteden van groenafval en gras

Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras).

De Handreiking heeft een modulaire structuur. Iedere module heeft een nummer en een titel, en representeert als het ware een ‘hoofdstuk’ in de handreiking. Onderstaande download is een zip-bestand met daarin de verschillende modules en de handreiking in totaal.

Module 100: Achtergrond, doel en leeswijzer
Module 200: Wat mag met groenafval? Relevante wet- en regelgeving.
Module 300: Wat kan met groenafval? Technische mogelijkheden.
Module 400: Het operationaliseren van duurzaamheid en circulariteit
Module 500: Strategische keuzes bij aanbesteden
Module 600: Duurzaamheid in bestekken
Module 700: Referenties en meer informatie

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.