Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Invasieve exoten, voorwaarden voor verwerkers

Geplaatst op 17 januari 2021

Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ richt zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het schema stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Deze eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit. De eisen staan beschreven in onderstaande pdf.


Icon  Download Invasieve exoten, voorwaarden voor verwerkers

banners