Kleinschalige vergisting en aerobe verwerking van etensresten – Studie LeAF

In 2020 heeft LeAF in opdracht van RWS een studie uitgevoerd naar kleinschalige verwerkingsmethoden voor gft en swill, en of deze op dat moment voldeden aan de geldende wet- en regelgeving voor compostering. Dat bleek alleen te gelden voor ‘echte’ composteringsmethoden. Toch worden er ook andere verwerkingsmethoden gebruikt, en o.a. de kleinschalige anaerobe vergisting van etensresten staat momenteel steeds meer in de belangstelling. Daarnaast zijn er ook apparaten op de markt die swill verwerken met behulp van aerobe omzetting in een waterig milieu, waarna het effluent op de riolering wordt geloosd. In deze studie (revisie april 2023) zijn deze twee methoden verder onderzocht, om te kijken of en hoe zij een plaats hebben als kleinschalige verwerkingsmethode in de circulaire economie.
Aan het einde van de studie (pg. 33) staat een tabel waarin de uitkomsten van de studie voor anaerobe vergisting, natte aerobe verwerking vergeleken worden met compostering.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.