Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Maatregelen in de landbouw tegen bodempathogenen

Geplaatst op 16 november 2021

Uit een recent verschenen rapport valt op te maken dat er geen generieke manier is om bodempathogenen aan te pakken, aldus Termorshuizen, Molendijk en Postma in een artikel in Bodem. Het helpt om zorg te dragen voor optimale groeiomstandigheden, maar dit beschermt onvoldoende. Ook een goede biologische bodemkwaliteit, voor zover deze al helder is gedefinieerd, leidt niet automatisch tot effectieve ziektewering. De werkelijkheid is complexer en lichten de auteurs toe in het artikel.


Icon  Download Maatregelen in de landbouw tegen bodempathogenen

banners