Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’ – Manifest

Geplaatst op 26 oktober 2016

Op initiatief van LTO en BVOR onderschrijven 29 partijen het manifest (26-10-2016) ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’.  Zij roepen de Nederlandse politiek op het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren. Deze verbetering moet recht doen aan het belang van organische stof voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het klimaat en de circulaire economie. De manifestpartners zijn organisaties variërend van brancheorganisaties in de agri-food sector, producenten van organische bodemverbeteraars tot natuur- en milieuorganisaties.

 


Pictogram  Download 'Organische stof: leven in de Nederlandse bodem' - Manifest

banners