‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’ – Manifest

Op initiatief van LTO en BVOR onderschrijven 29 partijen het manifest (26-10-2016) ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’.  Zij roepen de Nederlandse politiek op het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren. Deze verbetering moet recht doen aan het belang van organische stof voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het klimaat en de circulaire economie. De manifestpartners zijn organisaties variërend van brancheorganisaties in de agri-food sector, producenten van organische bodemverbeteraars tot natuur- en milieuorganisaties.

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.