Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Meerwaarde compost onomstreden – BVOR-artikel

Geplaatst op 14 juni 2021

De meerwaarde van compost voor de bodem is onomstreden. Zowel de boerenpraktijk als het onderzoek bevestigen dat. Maar er zijn twee uitdagingen: de regelgeving die een optimaal gebruik
van compost belemmert en hoge eisen aan het gehalte verontreinigingen.


Pictogram  Download Meerwaarde compost onomstreden - BVOR-artikel

banners