Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Relatie tussen bodemorganische stof en nitraatuitspoeling – onderzoeksartikel RIVM

Geplaatst op 7 mei 2020

Organische stof in de bodem speelt een cruciale rol in het goed functioneren van de bodem. Werkt een hoger bodemorganisch stofgehalte ook door naar een betere waterkwaliteit? Aan de hand van data van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid en Eurofins onderzocht het RIVM deze vraag.


Pictogram  Download Relatie tussen bodemorganische stof en nitraatuitspoeling - onderzoeksartikel RIVM

banners