‘De winst van groencompost’ – samenvattende waardekaart

Eén procent meer organische stof in de bodem resulteert in een tien procent hogere opbrengst van bieten en aardappels. Dat blijkt uit recent onderzoek 'Waarderen van bodemwatermaatregelen' van CLM Onderzoek en Advies. Eveneens blijkt daaruit dat een bodem met die 1% extra organische stof 6,8 tot 9,3 mm meer water kan bergen (in resp. zand en klei). Concreet kan een boer daardoor bij droogte de beregening van het gewas tot twee weken uitstellen. Het rapport én de samenvattende waardekaart ‘de winst van groencompost’ concludeert dat groencompost een positieve bijdrage levert aan actief bodemleven, goede bodemstructuur en organische-stofopbouw in de bodem. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met Wageningen Environmental Research, blijkt dat goed en duurzaam bodembeheer voordeel oplevert voor de boer én de omgeving. Hieronder een samenvatting.
Voor complete onderzoek >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.