Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Sturen met aanbestedingen – groene reststromen inzetten voor substraatproductie – BVOR-artikel

Geplaatst op 8 november 2022

Bij de aanleg en het beheer van het openbaar groen komen grote volumes groene reststromen vrij. Voor een deel vinden deze reststromen uit parken en plantsoenen, bossen en weiden en ook wegbermen en slootkanten hun weg naar hoogwaardige toepassingen, denk aan de houten planken voor de meubelindustrie maar ook aan gecertificeerde compostproducten van hoge kwaliteit. Een ander deel wordt nog niet benut of krijgt alleen een laagwaardige toepassing, bijvoorbeeld als brandstof voor de energieopwekking of door het materiaal onder te werken op landbouwgrond. Dit laatste is ongewenst nu de behoefte aan hernieuwbare reststromen voor hoogwaardige toepassingen, zoals de productie van teeltsubstraten, toeneemt. Terreinbeheerders en andere partijen die de verwerking van vrijkomende groene reststromen uitbesteden, kunnen deze ontwikkeling via hun aanbestedingen sturen.

Zie ook de BVOR-uitgave 'Naar meer compost in teeltsubstraten' >


Icon  Download Sturen met aanbestedingen - groene reststromen inzetten voor substraatproductie - BVOR-artikel

banners