Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische reststromen – WUR

Wordt de bodem meer ziektewerend door toediening van schone organische reststoffen? Om deze vraag te beantwoorden zijn verschillende organische producten getoetst op hun vermogen om de ziektewering van een bodem te verhogen. Eerst in kasproeven, vervolgens in het veld tijdens de teelt van aardappel en suikerbiet. Ook de effecten op bodemleven en diverse fysisch-chemische parameters werden gemeten.
Tien zeer uiteenlopende organische producten zijn onderzocht op hun vermogen om ziektewering van de bodem tegen plantenpathogenen te verhogen. De producten waren afkomstig van rest- en zijstromen van consumenten (compost), voedingsmiddelenindustrie (keratine afkomstig van kippenveren en varkenshaar), veeteelt (varkensmestkorrels), agrarische industrie (ontvette zaden), natuurterreinen (gras- en slootmaaisel) en een product dat gebruikt wordt voor de champignonteelt (fase-3-eind, een met schimmel doorgroeide gecomposteerde mest). De geselecteerde producten verschilden in hun C/N verhouding, respiratiesnelheid, organische stof gehalte en nutriëntensamenstelling.
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het PPS-project ‘Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organisch materiaal uit reststromen’ met financiering vanuit de Topsector Agri & Food. Wageningen University & Reserch heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal partijen, waaronder de BVOR. De BVOR is betrokken geweest bij het onderzoeksprogramma tussen 2016 tot 2020, voornamelijk in relatie tot organische stof in de bodem. Bij het vervolgtraject is de BVOR wederom betrokken.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.