Substraat en ziektewering met compost, biochar en een biocontrol bacterie – wetenschappelijk artikel

Onderzoekers Joeke Postma en Els Nijhuis van Wageningen Plant Research hebben onderzoek gedaan naar de ziektewerende rol van organische producten, waaronder groencompost, bij tomatenplanten met Pythium infectie. Alle onderzochte typen compost verminderden de Pythium aantasting in substraten. De conclusie: het onderzoek laat het potentieel van het toevoegen van organische producten zoals compost zien om de duurzaamheid van substraten (zoals potgrond) te vergroten door 1) het vergroten van de ziektewerendheid van het substraat, 2) het hergebruik van nutriënten en 3) het vervangen van een deel van het veen in substraat door andere organische producten.
Bij een toevoeging van 10% compost aan potgrond, verminderde het aantal aangetaste tomatenplanten significant ten opzichte van potgrond waaraan geen compost werd toegevoegd. Pythium infectie staat bekend als zeer gevoelig bij competitie om nutriënten en waarschijnlijk zit er in groencompost een zodanig ontwikkelde microbiële activiteit dat de infectie via dat mechanisme wordt onderdrukt. Ook andere studies laten zo’n algemeen onderdrukkend effect van compost op Pythium zien wanneer compost is toegevoegd aan potgrond.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.