Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Verantwoorde verwerking van Japanse duizendknoop – BVOR-factsheet

Geplaatst op 17 maart 2019

Japanse duizendknoop verspreidt zich al enkele jaren razendsnel in Nederland. De plant tast infrastructuur en funderingen aan omdat zijn wortels en stengels hier doorheen groeien. Japanse duizendknoop overwoekert moeiteloos andere planten en is daarom ook een bedreiging voor de biodiversiteit. Het probleem bij de bestrijding van Japanse duizendknoop is dat kleine plantendeeltjes die achterblijven in de bodem, opnieuw kunnen uitgroeien tot volwassen planten en zich zo verder kunnen verspreiden. Hij wordt inmiddels veelvuldig waargenomen in wegbermen, langs slootkanten, in plantsoenen en in particuliere tuinen. Op internationaal niveau staat deze plant in de top 100 van meest invasieve exoten.

Effectieve bestrijding bestaat uit maatregelen op de plaats waar Japanse duizendknoop groeit en uit veilige afvoer en verwerking van de
restanten. Deze factsheet gaat met name over dat laatste onderdeel: op welke wijze kun je maaisels met Japanse duizendknoop zodanig
verwerken dat de kiemkracht verdwenen is.


Icon  Download Verantwoorde verwerking van Japanse duizendknoop - BVOR-factsheet

banners