Verdubbeling van compost in substraten – BVOR-artikel

Compost is een belangrijke hernieuwbare grondstof voor de potgrond- en substraatindustrie. De brancheverenigingen BVOR en VPN (Vereniging Potgronden
Substraatfabrikanten) hebben de gezamenlijke ambitie om de hoeveelheid compost in substraten te vergroten.

Een van de doelstellingen van de VPN is het aandeel hernieuwbare grondstoffen in substraten te vergroten. Het doel is tweeledig: voor de professionele markt moet het organisch substraat in 2025 voor minimaal 35 procent uit hernieuwbare grondstoffen bestaan, bij toepassingen in consumentenproducten zelfs 60 procent in 2025.

De BVOR koestert de ambitie meer compost van hoge kwaliteit te produceren en in te zetten in toepassingen met een hoge duurzaamheidswaarde. Vanuit deze ambities vonden VPN en BVOR elkaar in een fraaie gezamenlijke doelstelling, namelijk een verdubbeling van het aandeel compost bij de drie verschillende toepassingsgebieden voor substraten: de professionele markt, de consumentenmarkt en het openbaar groen. Beide organisaties en hun leden zijn met positieve daadkracht aan de slag gegaan. Een aantal uitdagingen vraagt om extra aandacht, niet alleen van de compostsector en de substraatproducenten, maar ook van aanbestedende overheden.

Zie ook de BVOR-uitgave 'Naar meer compost in teeltsubstraten' >

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.