Voorschriften buiten vergunning opslaan en composteren van groenafval – BVOR-factsheet

Bij veel werkzaamheden in het openbaar groen, buitengebied of bijvoorbeeld hoveniersactiviteiten komen er groene reststromen vrij, zoals slootmaaisel en snoeihout. Wanneer is er een vergunning nodig voor het opslaan of composteren van groenafval? En wat zijn de voorschriften als er géén vergunning nodig is? Wat zegt de Omgevingswet daarover?

Onder de titel ‘composteren en opslaan van groenafval’ geeft het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in paragraaf 4.89 aan wat de regels zijn voor het opslaan en composteren van groenafval. Het Bal is een van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) die uitvoering geven aan de Omgevingswet. In het Bal stelt het Rijk algemene regels bij activiteiten in de fysieke leefomgeving. In het Bal staat ook of voor die activiteiten een melding of omgevingsvergunning nodig is.

Deze voorschriften gelden vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.