Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

Rondetafelgesprek organische stof

Geplaatst op 26 oktober 2016

Mede op suggestie van de BVOR werd vanmiddag, 26 oktober 2016, een Rondetafelgesprek (hoorzitting) gehouden in de Tweede Kamer over het thema bodemvruchtbaarheid en organische stof. In twee sessies van ieder ruim een uur spraken eerst een aantal wetenschappers en daarna het bedrijfsleven over dit onderwerp. In de tweede sessie was Arjen Brinkmann, directeur BVOR, een van de sprekers. Vanuit de tweede kamer waren de landbouwwoordvoerders van CDA, VVD, PvdA, D66, SP, Groen Links en Partij van de Dieren aanwezig. Brinkmann heeft gepleit om de meststoffenregelgeving zodanig aan te passen dat goede kwaliteit bodemverbeteraars, waaronder compost, daarin een speciale positie krijgen. Hiervoor heeft hij verschillende concrete suggesties gedaan.

Voorafgaand aan het Rondetafelgesprek hebben de BVOR en LTO namens negenentwintig organisaties een manifest aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken waarin zij de Nederlandse politiek oproepen om het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse Meststoffenregelgeving te verbeteren.

rondetafelgesprek-woordvoerders

banners