Rondetafelgesprek organische stof

Mede op suggestie van de BVOR werd vanmiddag, 26 oktober 2016, een Rondetafelgesprek (hoorzitting) gehouden in de Tweede Kamer over het thema bodemvruchtbaarheid en organische stof. In twee sessies van ieder ruim een uur spraken eerst een aantal wetenschappers en daarna het bedrijfsleven over dit onderwerp. In de tweede sessie was Arjen Brinkmann, directeur BVOR, een van de sprekers. Vanuit de tweede kamer waren de landbouwwoordvoerders van CDA, VVD, PvdA, D66, SP, Groen Links en Partij van de Dieren aanwezig. Brinkmann heeft gepleit om de meststoffenregelgeving zodanig aan te passen dat goede kwaliteit bodemverbeteraars, waaronder compost, daarin een speciale positie krijgen. Hiervoor heeft hij verschillende concrete suggesties gedaan.

Voorafgaand aan het Rondetafelgesprek hebben de BVOR en LTO namens negenentwintig organisaties een manifest aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken waarin zij de Nederlandse politiek oproepen om het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn te benutten om de positie van organische stof in de Nederlandse Meststoffenregelgeving te verbeteren.

rondetafelgesprek-woordvoerders

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.