Branche Vereniging Organische Reststoffen

bvor

‘Karakteristieken van organische bodemverbeteraars in vijf grafieken’ – BVOR-Factsheet

Geplaatst op 7 april 2020

In deze factsheet wordt een groot aantal organische bodemverbeteraars en meststoffen vergeleken op enkele karakteristieken. Het gaat daarbij om de gehalten effectieve organische stof (EOS), de verhouding tussen de gehalte EOS, stikstof en fosfaat en de bijdrage aan koolstofopslag in de bodem. De vergelijking is weergegeven in vijf grafieken, met daarbij een beknopte toelichting. De gebruikte data zijn afkomstig van een studie die door WUR en NMI is uitgevoerd in het kader van de PPS Beter Bodembeheer: 'Doorontwikkeling classificatieschema organische stofrijke meststoffen'>.

 


Pictogram  Download 'Karakteristieken van organische bodemverbeteraars in vijf grafieken' - BVOR-Factsheet

banners