‘Karakteristieken van organische bodemverbeteraars in vijf grafieken’ – BVOR-Factsheet

In deze factsheet wordt een groot aantal organische bodemverbeteraars en meststoffen vergeleken op enkele karakteristieken. Het gaat daarbij om de gehalten effectieve organische stof (EOS), de verhouding tussen de gehalte EOS, stikstof en fosfaat en de bijdrage aan koolstofopslag in de bodem. De vergelijking is weergegeven in vijf grafieken, met daarbij een beknopte toelichting. De gebruikte data zijn afkomstig van een studie die door WUR en NMI is uitgevoerd in het kader van de PPS Beter Bodembeheer: 'Doorontwikkeling classificatieschema organische stofrijke meststoffen'>.

 

Erkende verwerkers invasieve exoten

Veilige verwerking van de plantenresten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks het
BVOR-nieuws in je inbox.

Teeltsubstraten

Naar meer compost in teeltsubstraten

Kies voor een cursus
bij de BVOR

Met onze cursussen
blijf je op de hoogte
van de actuele thema’s.